29 tammikuun, 2022

Verovirasto seuraa tarkasti, milloin IRS voi jakaa tulot uudelleen

lähipiirien väliset liiketoimet, koska niitä ei aina toteuteta markkinaehtoisesti. Jos liiketoimeen liittyvät määrät eivät vastaa käypää markkina-arvoa, verovirasto voi muuttaa liiketoimen ominaispiirteitä vastaamaan sen todellista luonnetta.

verovirasto voi yrittää jakaa tuloja uudelleen tiiviisti omistetun yhtiön ja sen osakkeenomistajien kesken useiden sääntöjen perusteella, mukaan lukien seuraavat säännöt::

  • tuomioistuinten kautta kehitetyt Tulonjakosäännöt;
  • sec 482: n tulonjakoteoria; ja
  • säännöt tulonjaosta henkilökohtaisen palveluyhtiön ja sen työntekijöiden omistajien välillä sektorilla 269a.

tulojen osoittaminen sille yksikölle, joka ansaitsee tai hallitsee tuloja

Tulot tulonjako-opin mukainen uudelleenjako riippuu siitä, kuka tienaa tai hallitsee tuloja. Tuomari Oliver Wendell Holmes esitti klassisen lausunnon tulonjako-opista, kun hän totesi, että korkein oikeus ei tunnustaisi tuloverotuksessa ”järjestelyä, jossa hedelmät luetaan eri puuhun kuin mihin ne kasvoivat” (Lucas v. Earl, 281 U. S. 111, 115 (1930)).

tulojen uudelleenkohdentamista veropetosten estämiseksi

luvun 482 mukaista uudelleenkohdentamista käytetään veropetosten estämiseen tai tulojen selkeämpään kuvaamiseen, kun kaksi tai useampi yhteisö on samojen intressien määräysvallassa. Huomaa sanan ”tai” käyttö edellisessä virkkeessä. Lain mukaan verovirasto voi kohdentaa tuloja, vaikka veronkiertoa ei tapahtuisi, jos kohdentaminen kuvastaisi selvemmin valvottujen osuuksien tuloja. Näiden säännösten tarkoituksena on asettaa määräysvallassa oleva yritys samaan asemaan kuin jos se ei olisi määräysvallassa siten, että määräysvallassa olevan yksikön tulot näkyvät selvästi (Regs. Kohta 1.482-1(a)).

Esimerkki 1. Palvelut toiselle konsernijäsenelle: yritykset P ja s kuuluvat samaan määräysvaltaiseen konserniin. S pyytää P: tä pyytämään taloushenkilöstöään tekemään analyysin S: n lainatarpeen selvittämiseksi. P ei veloita S: ltä tästä palvelusta. Luvun 482 mukaan verovirasto voisi mukauttaa kunkin yrityksen verotettavaa tuloa siten, että se vastaisi P: n markkinaehtoista maksua sen tarjoamista palveluista.

henkilökohtaisen palveluyhtiön ja sen työntekijöiden omistajien välillä

kohdassa 269a (a) IRS: llä on valtuudet jakaa tuloja, vähennyksiä, luottoja, poissulkemisia ja muita eriä henkilökohtaisen palveluyhtiön ja sen työntekijöiden omistajien kesken, jos:

  • poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea suorittaa olennaisilta osin kaikki palvelunsa toisen yhtiön, kumppanuuden tai muun yhteisön puolesta tai puolesta.; ja
  • PTK muodostettiin tai sitä käytettiin pääasiallisena tarkoituksena välttää tai kiertää liittovaltion tuloveroa vähentämällä tuloja tai varmistamalla kaikkien kulujen, vähennysten, luottojen, poissulkemisten tai muiden sellaisten erien hyöty, jotka eivät muuten olisi käytettävissä.

poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaa ei katsota muodostetuksi tai käytetyksi pääasiallisena tarkoituksena välttää tai kiertää liittovaltion tuloveroja, jos turvasatama täyttyy. Safe harbor koskee, jos työntekijä-omistajan liittovaltion tuloverovelvollisuus ei vähene yli pienempi (1) $2,500 tai (2) 10% liittovaltion tuloverovelvollisuus työntekijä-omistaja, joka olisi johtanut, jos työntekijä-omistaja henkilökohtaisesti suorittaa palveluja (Prop. Säännöt. Kohta 1.269 A-1 (c)).

tätä sääntöä sovellettaessa PTK on yhtiö, jonka pääasiallisena toimintana on henkilökohtaisten palvelujen suorittaminen silloin, kun työntekijöiden omistajat olennaisesti suorittavat näitä palveluja (sektori 269a(B)(1)). Työntekijä-omistaja on työntekijä, joka omistaa minä tahansa päivänä verovuoden aikana yli 10 prosenttia PTK: n jäljellä olevasta osakekannasta. Kuten monissa lähipiirisäännöksissä, myös osakeomistuksen määrittämisessä sovelletaan sec 318: n varastojen kohdentamissääntöjä (muutoksineen) (sec 269a(b)(2)).

Esimerkki 2. Tulojen uudelleenjako: H muodostaa M Corp.: n, joka on PTK. Muutamaa kuukautta myöhemmin hän siirtää M: lle etuyhteydettömän yhtiön osakkeita.seuraavana vuonna M saa etuyhteydettömältä yhtiöltä osinkoja ja vaatii 50 prosentin osinkopoikkeusta. Verovirasto voi siirtää M: n osinkotulot H: lle, jos M: lle siirretyn osingon pääasiallisena tarkoituksena oli käyttää 50 prosentin osinkopoikkeamaa kohdassa 243. H: lle uudelleen kohdennettavien määrien on kuitenkin ylitettävä safe harbor-määrät.

näitä sääntöjä sovelletaan yleensä silloin, kun henkilö suorittaa henkilökohtaisia palveluja työnantajalle, joka ei tarjoa veroetuuksia (kuten pätevän eläkejärjestelmän ja muita työsuhteen luontoisetuja). Näissä tilanteissa henkilö voi perustaa 100-prosenttisesti omistetun C-yhtiön, joka tekee sopimuksen työnantajan kanssa. Työnantaja maksaa sitten yhtiölle. Yksilö toimii yhtiön työntekijänä, ja yhtiö perustaa verohyödyllisiä luontoisetuohjelmia. Yksilö pystyy yleensä ”nollaamaan” yrityksen tulot palkanmaksuilla ja luontoiseduilla.

huolimatta siitä merkittävästä toimivallasta, jonka Sec. 269a myöntää IRS: lle, on vain vähän todisteita siitä, että IRS tai tuomioistuimet käyttävät tätä perussääntöä. Vuonna 1987 yksityinen kirje tuomio, IRS katsoi, että yhden omistajan, yhden työntekijän medical corporation ei rikkonut sääntöjä, vaikka se säilytti vain nimellismäärät verotettavaa tuloa, ja yhtiörakenne mahdollisti yksilön saavuttaa merkittävä eläkejärjestelyn vähennys. Nämä seikat eivät riittäneet osoittamaan, että veronkierron pääasiallisena tarkoituksena olisi ollut veronkierto (tuomio 8737001, IRS-kirje). Sargent, 929 F. 2D 1252 (8. 1991), kahdeksas piiri osoitti kiinnostusta soveltaa sec. 269A, koska yhteisöjen tuomioistuin katsoi tässä tapauksessa, että PTK oli perustettu muista perustelluista syistä.

tämä tapaustutkimus on sovitettu Albert L. Grasson, R. Barry Johnsonin ja Lewis A. Siegelin PPC: n teoksesta Tax Planning Guide — Closely Held Corporations, 31st Edition (Maaliskuu 2018). Julkaissut Thomson Reuters / Tax & Accounting, Carrollton, Texas, 2018 (800-431-9025 tax.thomsonreuters.com).

tekijä

Larry N. Bland Jr., CPA, on tekninen toimittaja Thomson Reuters Checkpoint. For more information about this column, contact [email protected]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.