18 października, 2021

News

przewoźnikiem intermodalnym jest przewoźnik, który utrzymuje własne podwozia, ciągniki i kontenery dla ładunków nadawców. W przeciwieństwie do przewoźników innych niż aktywa, posiadają własny sprzęt podczas przemieszczania ładunków.

w odniesieniu do przewoźnika intermodalnego korzystającego z transportu kolejowego, przewoźnik jest właścicielem kontenerów towarowych. Nie są właścicielami szyn ani pociągów, ale ściśle współpracują z kolejami, aby zorganizować wiele korzyści dla swoich klientów.

przy wyborze przewoźnika dla frachtu są dwa główne wybory: oparty na aktywach i nie oparty na aktywach. Asset-based posiadają swój sprzęt, podczas gdy nie-asset-based Nie. sprzęt, który może posiadać intermodalny przewoźnik Asset-based zawiera Do przewozu ładunków, podwozie do zabezpieczania kontenerów do ciągnika i ciągników.

wybór przewoźnika opartego na aktywach zamiast opcji innej niż opcja oparta na aktywach zapewnia wiele korzyści. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym korzyściom płynącym z wynajmu intermodalnego przewoźnika opartego na zasobach.

priorytetowe Ładowanie

podczas wysyłki koleją, asset-based zapewnia dostęp do priorytetowego ładowania. Ściśle współpracują z kolejami, aby zapewnić, że przesyłki ich klientów zostaną załadowane i rozładowane w pierwszej kolejności, nawet jeśli przestrzeń kolejowa jest ograniczona.

gdy przesyłki wymagają wielu połączeń i terminów, priorytetowe Ładowanie staje się ogromną korzyścią.

bardziej niezawodny serwis

ponieważ przewoźnicy korzystający z aktywów inwestują we własne kontenery, podwozia, ciągniki i kierowców, zapewniają bardziej niezawodne usługi. Oferują bezpieczne i funkcjonalne urządzenia do wysyłki, załadunku i rozładunku, ułatwiając tym samym pracę.

dzięki posiadanym aktywom ten rodzaj przewoźnika zapewnia niezawodne usługi spedytorom i przewoźnikom, nawet gdy zmienia się zapotrzebowanie na przepustowość. Ponieważ przewoźnik intermodalny oparty na zasobach ma łatwo dostępny sprzęt bez korzystania ze wspólnych puli, w razie potrzeby może zapewnić większą zdolność przewozową.

dobrzy przewoźnicy będą inwestować w najbezpieczniejszy i najbardziej innowacyjny dostępny sprzęt. Będą one również stanowić silną bazę dla kierowców do przenoszenia ładunków i zyskają większą kontrolę nad wydajnością, ponieważ są właścicielami używanego sprzętu.

Lepsza wydajność w całym procesie wysyłki

ponieważ sprzęt jest własnością przewoźnika intermodalnego opartego na zasobach, znacznie łatwiej jest sprawnie przewozić towary. Cała operacja jest kontrolowana pod jednym dachem, co znacznie ułatwia logistykę i zapewnia widoczność od początku do końca.

dostawcy, którzy nie bazują na aktywach, używają wielu dostawców, aby zapewnić przeniesienie towarów z punktu A do punktu B. Może to zakłócać widoczność nadawcy i zmniejszać wydajność. Dzięki przewoźnikowi opartemu na zasobach łatwiej jest śledzić przesyłki i wiedzieć, gdzie znajdują się Twoje towary.

ponadto przewoźnicy bazujący na zasobach ściśle współpracują z kolejami, aby zapewnić nadawcom najlepsze możliwości przemieszczania towarów. Zyskują korzyści, takie jak priorytetowe ładowanie i wczesny dostęp, aby ułatwić trzymanie się napiętego harmonogramu.

lepsza Ogólna Obsługa klienta

ponieważ operator bazujący na aktywach inwestuje we własny sprzęt, inwestuje również w inne zasoby, takie jak personel obsługi klienta. W większości przypadków operatorzy bazujący na zasobach zapewniają lepszą ogólną obsługę klienta.

zespół obsługi klienta ma również możliwość doradzania klientom w zakresie tras, technik ładowania, najlepszych praktyk i innych ważnych informacji.

zrozumienie, czym jest intermodalny przewoźnik oparty na aktywach i jakie korzyści może zapewnić ten rodzaj przewoźnika, znacznie ułatwia podjęcie właściwej decyzji. W ArdentX zapewniamy nieskazitelny serwis z najlepszą technologią i sprzętem dostępnym dla Twoich potrzeb wysyłkowych. Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że przesyłka dotrze na czas i pozostanie Bezpieczna przez cały proces.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.