februari 4, 2022

hur änglar kan hjälpa dig

Gud välsignade världen med sina änglar så att de kunde hjälpa var och en av sina barn. Änglar är aktivt involverade i Guds folks liv, och han gav dem specifika funktioner för att hjälpa till i människors nödtid. Detta kan ses många gånger i Bibeln, som Pslam 34: 7 som säger ”Herrens ängel läger runt dem som fruktar Honom och han levererar dem” och igen i Hebreerbrevet 1:14: ”är inte alla änglar som betjänar andar skickade för att tjäna dem som kommer att ärva frälsning?”

det är till och med möjligt att du redan har träffat en ängel i ditt liv utan att ens inse det. Änglarna är mycket runt idag, och är mer aktiva än många människor skulle anta. Änglarnas syfte är att tjäna Gud genom att vara hans budbärare. HERREN älskade oss alla så mycket att han sände ner sina änglar för att vägleda oss.

änglar kan hjälpa dig att uppnå ett brett spektrum av mål. Oavsett hur litet problemet är eller hur obetydligt det kan tyckas för dig, kommer dina änglar inte att göra några bedömningar på din begäran om hjälp. Du kan ringa på dina änglar för hjälp med nästan vad som helst, och du behöver aldrig känna skuld över att använda deras tjänster.

dessa förfrågningar kan sträcka sig från enkla uppgifter för att hjälpa dig att känna dig älskad, skyddad och tröstad till mer komplexa förfrågningar om helande och locka positiva livsförhållanden. Det finns i princip ingen gräns för vad änglar kan göra! Till exempel gav änglar tröst och försäkran till Paulus i Bibeln, när han var på väg till Rom för att möta rättegång men fastnade i en våldsam havsstorm.

specifika änglar kan hjälpa till med specifika önskemål. Ärkeängeln Michael är en stor att uppmana om du är i rädsla och behöver lite skydd. Nästa gång du går i mörkret, be ärkeängeln Michael att sätta en bubbla av änglaskydd runt dig. Han kan också hjälpa till att skydda dig från onda människor, inklusive giftiga relationer. Ärkeängel Raphael är en annan välkänd ängel, vem är bra att uppmana att läka dig själv eller andra. Han kanske inte bara hjälper dig att bli frisk, men kan ofta visa dig hur dina hälsoproblem utlöstes.

det finns många vanliga förfrågningar som änglar får. Detta inkluderar att hitta förlorade föremål, släppa det förflutna, smidiga resplaner, dina barns och husdjurs välbefinnande, ekonomiska problem, romantiska relationer, depression och ångest, skydd mot negativ energi och gå ner i vikt. Oavsett vad du önskar kommer en ängel att komma för att svara på din bön.

ibland kanske du inte får svaret du letade efter. Det finns skäl till varför änglar kan välja att inte ge dig specifikt vad du bad om. Till exempel, änglarna kan ha något bättre i beredskap för dig eller väntar tills den gudomliga timing rader upp. Dessutom, om dina böner inte är i harmoni med världens större goda eller öde, kommer änglar inte att kunna hjälpa dig. Observera att de alltid lyssnar, oavsett deras förmåga att få det att hända.

det enda villkoret för att få hjälp från änglar är att du först måste be änglarna att komma in i ditt liv och hjälpa dig. Änglarna kommer inte att göra sig kända och hörda förrän du ber dem att göra det, för det är regeln om fri vilja. Änglar kommer inte att ingripa i ditt liv om du inte tror att de kan komma in och ge dig hjälp.

du måste vara väldigt specifik när du ber en ängel om hjälp och gör det på ett kärleksfullt, Öppet, hjärtligt sätt. Se till att du har en ärlig avsikt att vilja lära känna änglarna som hjälper dig och känna deras närvaro. Först då kan du få fördelarna med deras vägledning. Ett enkelt sätt att börja är att be till dina änglar.

när du har börjat be om deras hjälp kommer du att börja se dina änglar på olika sätt som kan inkludera drömmar eller klot av färgade ljus. Änglar kan visas för dig på sätt som du normalt skulle borsta bort. Änglar kan ansluta till dig genom ljud (surrande i örat), lukt (dofter du inte har någon källa för) och till och med smak (oväntad sötma i munnen). Var öppen för dessa tecken och var inte så snabb att avfärda dem.

om du har problem med att ansluta med din ängel, finns det några steg du kan vidta för att börja höra från dem. Prova först meditation och bön. Detta ger ditt sinne möjlighet att koppla av och tysta sig själv, så att du kan vara mer mottaglig för ängelvägledning. Dessutom kan du journal eller skriva brev till dina änglar. Skriv ner dina önskningar, känslor och Begäran om hjälp. Läs dessa högt och dina änglar kommer att höra dig. Att tända ljus och rökelse är också en vanlig praxis för människor som vill prata med sina änglar. Genom dessa tekniker kommer relationer med dina änglar att börja utvecklas och du kommer att bli mer i linje med deras närvaro.

änglar är budbärare som skickas till oss av Gud för att hjälpa oss i alla aspekter av vårt liv. Det finns inget som du inte kan be dina änglar hjälpa till med. Även om det finns vissa omständigheter där änglar kanske inte kan svara på dina önskemål, är änglarna alltid med dig och letar ständigt efter sätt att hjälpa dig. Allt du behöver göra är att fråga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.